Q Care medical services bvba

In Juni 2008 beslist de Q Care group om naast Q Care medical services BV (2001) een zetel in België op te richten nl.:  Q Care medical services bvba.

In eerste instantie om gelijkaardige activiteiten ontplooien zoals in Nederland namelijk;  verhuur en verkoop van anti-decubitus matrassen en anti-decubitus zitkussens, met als voornaamste doelgroep ziekenhuizen, verpleegtehuizen en rusthuizen. Echter omwille van de problematiek van een groeiende populatie met decubitus en andere chronische wondproblemen, die sterk gekoppeld is aan de vergrijzing en het toegenomen aantal chronische ziekten zoals diabetes, is er een stijgende noodzaak aan nieuwe, betere en additionele behandelingen in de (chronische) wondzorg(*). Om zich verder te positioneren in deze zorgmarkt wil de Q Care groep nieuwe innovatieve medische hulpmiddelen op de markt brengen. Op basis hiervan werd in 2009 besloten om een Research & Development afdeling op te richten die zich toespits op het ontwikkelen en produceren van medische producten voor een meer efficiënte wondheling.

(*)[Federaal Planbureau: 2000 – 2006: waarnemingen, ADSEI; 2007 – 2060: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI][Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; Gezondheidsenquête België 2004; Boek II Gezondheidstoestand].

Jan 2009

Q Care medical services bvba verhuist naar BioVille (http://www.bioville.be/). In deze Healtcare incubator bevindt het bedrijf zich tussen zijn health Tech soortgenoten en is er bijgevolg enorm veel synergie te halen uit samenwerkingen. Bovendien heeft het op die manier ook zeer snel toegang tot alle mogelijke faciliteiten en services die de UNIVERSITAIRE CAMPUS HASSELT te bieden en het netwerk en initiatieven die bijvoorbeeld worden aan geboden door LifeTech Limburg  http://www.lifetechlimburg.be/